Prof. Piotr Garstecki

photo: Maciej Czerski

Co-founder of Scope Fluidics. Professor of chemistry and manager. He has led scientific technical projects in Poland and the United States, specializing in soft matter physics and microfluidic techniques. Passionate about organizational development and building value by creating technologies that solve important problems in healthcare.

Współzałożyciel Scope Fluidics. Profesor chemii oraz menadżer. Prowadził projekty naukowe i  techniczne w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w fizyce miękkiej materii  i technikach mikroprzepływowych. Pasjonat rozwoju organizacji i budowania wartości poprzez tworzenie technologii rozwiązujących ważne problemy w ochronie zdrowia.